תקנון מבצע ללא מע"מבמהלך תקופת המבצע תערוך חברת "אידיאל עיצוב ארונות בע"מ" מבצע לשיווק ארונות וחדרי ארונות וכל מוצר אחר אשר מייצרת החברה. המבצע יערך כמפורט בתקנון כדלקמן: 1- עורכת המבצע חברת "אידיאל עיצוב ארונות בע"מ" ח.פ 51-334593-4 משדרות הרכס 27, א.ת. מודיעין. ניתן לקבל מענה טלפוני בטלפון 08-9292813 בין השעות 8:00-16:00.2- להלן "המבצע":א. ללא תוספת מע"מ על קנייה בכל סכום. 3- "תקופת המבצע"- המבצע יהיה תקף בין התאריכים 01/11/2021 ועד ה-30/11/2021 בלבד.4- מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות את אופן הפרסום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ופרסום על כך יתבצע בהתאם לשינוי ככל שיהיה.5- זכאות הלקוח וכן התחייבות אידיאל על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.6- בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.7- שווי ההטבה באילת מופחת בערך המע"מ8- ביטול עסקה תהיה בהתאם למדיניות הביטולים של אידיאל ובהתאם להוראות כל דין.9- אין כפל מבצעים.10- תנאי תשלום: מזומן לפי חוק קבלת מזומן עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה בכרטיס אשראי או המחאות11- זמני אספקה הינם עד 45 ימי עסקים.12- אידיאל רשאית לשנות את תנאיו של "המבצע", על פי שיקול דעתה הבלעדי.13- אידיאל רשאית לתקן תקנון זה על-פי שיקול דעתה הבלעדי14- בכפוף לתקנון החברה.15- הובלה והרכבה לא כלולים במחיר.16- התמונות להמחשה בלבד.17- ט.ל.ח